Jakość

Nasze jajka posiadają weterynaryjny numer identyfikacji uprawniający do eksportu.

Decyzją z dnia 08 stycznia 2004 roku wydaną przez Głównego Lekarza Weterynarii, Zakład Pakowania i Sortowania Jaj posiadający weterynaryjny numer identyfikacyjny PL 30255903 WE, został zarejestrowany na liście Polskich Zakładów Pakowania i Sortowania Jaj Konsumpcyjnych Uprawnionych do Eksportu.

Każde jajko wyprodukowane w naszej fermie posiada odpowiedni nadruk w postaci kodu. Na jajkach pochodzących z Fermy Drobiu Sprzedaż Jaj Mariusz Pachura widnieje nadruk 3-PL-30251304, 3-PL-30251335 (Sebastian Pachura) oraz 3-PL-30251340 (Patryk Pachura).

Ponadto nasza firma prowadzi również skup jaj z ferm posiadających numer weterynaryjny producenta i aktualne badania potwierdzające wysoką jakość i bezpieczeństwo sanitarne jaj. Fermy muszą także spełniać wymogi rozporządzenia 1999/74 WE dotyczące chowu klatkowego.

 dwa